Project

Tijdens de kleuterleeftijd ontwikkelen de basis EF zich volop. Jammer genoeg hebben kleuters die opgroeien in risicovolle situaties, waar veel langdurige stress aanwezig is, meer kans op zwakkere EF. Het project ‘Zet je EF-bril op’ focuste initieel op het verbeteren van de EF van alle kleuters, waarbij uiteraard het effect groter zal zijn bij die kleuters met zwakkere EF. De scholen waar dit project loopt, zijn enthousiast en tegelijkertijd vragende partij naar een vervolgtraject voor het lager onderwijs. Hoe kunnen zij de EF van hun leerlingen verder ondersteunen? Hoe zorgen de EF van de leerlingen voor een goede basis voor leren leren? Welke uitdagingen zijn er voor het leerproces van de leerlingen?

Odisee Campus Sint-Niklaas, de Stad Sint-Niklaas en Odisee Campus Aalst gaven het startschot om materialen te ontwikkelen die EF in de lagere school ondersteunen en versterken. Tijdens het academiejaar 2019-2020 brachten we een ontwikkelingsproces op gang via Lesson Study waarbij we, in samenspraak met leerkrachten, materiaal ontwikkelen en waarbij deze leerkrachten hun eigen leerproces in handen nemen. De pioniersscholen werden gecoacht in het versterken van EF in het lager onderwijs en werkten kwaliteitsvolle activiteiten uit. Dankzij aanvullend literatuuronderzoek is er een kader ontwikkeld om EF in het lager onderwijs te ondersteunen.

Met dank aan: De Watertoren Sint-Niklaas, De Droomballon Nieuwkerken-Waas, Sint-Camillus Sint-Niklaas

Wil je weten wat de onderzoeksvragen waren, hoe het onderzoek werd vormgegeven en wat de resultaten waren? Dit lees je in het onderzoeksrapport: https://praktijkgerichtonderzoek.odisee.be/sites/default/files/mediabestanden/odisee_2020_onderzoeksrapport_zet_je_ef-bril_op_lager_onderwijs.pdf  

In 2021 krijgen we de kans om te onderzoeken hoe we de begeleiding van de executieve functies meer taaldenkontwikkelend kunnen aanpakken. Wil je meer weten over dit onderzoeksproject, neem dan zeker een kijkje op de website www.grotekansen.be. Van zodra we hierover meer informatie of richtlijnen hebben, publiceren we deze uiteraard op de website bij 'Aan de slag'.