logo afbeelding
Logo

Odisee hogeschool heeft de ambitie om samen met heel wat partners de zelfsturende vaardigheden (executieve functies) van kinderen, ook zij die opgroeien in een kwetsbaar gezin, te versterken. Dit project kreeg de naam “Zet je EF-bril op”.

In ‘Zet je EF-bril op+’ verbreden we het eerder ontwikkelde Zet je EF-bril op zodat deze geïmplementeerd kan worden binnen de zorgwerking van het kleuteronderwijs, initiatieven met (anderstalige) ouders, voorschoolse kinderopvang en lager onderwijs (Sint-Niklaas en Brussel). Zo proberen we het preventief effect van de bestaande methode verder te versterken door ook een intensiever traject uit te werken voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders te betrekken. Dit doen we door in te zetten op het stimuleren van de ontwikkeling van executieve functies in samenwerking met zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, ouders en voorschoolse kinderopvang.

Klik op onderstaande EF-meisjes voor meer informatie.

Kleuter
Lager Onderwijs