Partners

Sanne Feryn

Sanne Feryn, coördinator van dit project.
Pedagoog in de lerarenopleiding kleuteronderwijs bij Odisee, campus Aalst.

Johan De wilde

Johan De Wilde, voorzitter van de stuurgroep van dit project.
Pedagoog in de lerarenopleiding kleuteronderwijs bij Odisee, campus Aalst en lid van de Cel Onderwijsontwikkeling en -innovatie Odisee

Lien Ooghe

Lien Ooghe, projectmedewerker

Pedagoog in de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs, Odisee campus Aalst

Michele De Groote

Michèle De Groote, projectmedewerker

Orthopedagoog in de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs, Odisee campus Aalst

 

Het project “Zet je EF-bril op” wordt geleid door de opleiding kleuteronderwijs van Odisee, maar werkt hiervoor nauw samen met verschillende partners.

Met medewerking van stad AalstOdisee
KU LeuvenVlaamse overheid

 

Het project wordt mede ondersteund door onderzoekscoördinatoren (Pieter Tijtgat, Dirk Smits), pedagogen en vakdocenten van Odisee (o.a. Lieve Van Severen, Helena Taelman, Ellen De Decker, Leen De Zutter en Joke Grimmonprez), prof. Dr. D. Baeyens en prof. Dr. J. Spilt (masteropleiding pedagogische en psychologische wetenschappen KU Leuven), bachelorstudenten (Odisee), masterstudenten (KU Leuven), Eva Monstrey (Vives), Caroline Vancraeyveldt (UCLL).

Stad Sint-Niklaas

Dit project wordt eveneens in samenwerking met Stad Sint-Niklaas uitgevoerd. Dit traject wordt begeleid door Joke Grimmonprez. Catherine Malfait werkt aan een vervolgproject voor het lager onderwijs. 

Joke Grimmonprez Catherine Malfait

KKGK

In het kader van het project Kleine Kinderen Grote Kansen wordt ook in 4 Brusselse scholen ingezet op de ontwikkeling van executieve functies. 

Deze scholen worden begeleid door Valerie Diels. 

Valerie Diels